سیستم های شبکه در هر سازمان و شرکتی یکی از بخشهای مهم و کلیدی آن شرکت می باشد. ارتباطات میان کامپیوترهای شرکت یا اینترانت و ارتباط به اینترنت و نیز برقراری سیستم ویدیو کنفرانس برای شرکت به منزله ی ابزار کار آن شرکت می باشد همچنین راه اندازی شبکه در آموزشگاه ها، کافی نت ها، گیم نت ها و . . . کلیدی ترین بخش می باشد. گروه شالک با در دست داشتن چندین سال تجربه در این زمینه می تواند شما را در این زمینه از کسب و کارتان یاری رساند.

network cables connected to switch