گروه شالک، گروهی است جوان، متخصص و خلاق دارای اهداف بلند مدت در راستای بهبود فضای سایبری ایران و سطح آگاهی فارسی زبانان در زمینه ی وب و طراحی و نیز بهبود وضعیت کسب و کار و کارآفرینی در جامعه و همچنین اهداف کوتاه مدتی همچون ارتقای کسب و کار مشتریانمان، پیشرفت گروه در زمینه های مورد نظر، ترویج کار گروهی و همچنین برانگیختن روحیه ی سازنده در میان قشر جوان جامعه می باشد.

شالک مفتخر است که شما را در بهبود کسب و کارتان و پیاده سازی ایده هایتان یاری کند زیرا بهبود کسب و کار شما به منزله نزدیک شدن گروه به اهدافش می باشد که این مهم بزرگترین دستاورد گروه می باشد.

_______________________________________________________________

پروفایل طراحان